Krátká

24.04.2023

Malebná vesnička, která se nachází 1,6 km od našeho penzionu. 

Za návštěvu stojí místní Dům Žďárských vrchů, kde mají i drobné občerstvení.

V Krátké se uchoval jeden z nejhodnotnějších celků lidové architektury ve zdejší oblasti. 

Malebnost lidových staveb je umocněna jejich vhodným začleněním do krajiny. Dosud se zde zachovaly zbytky zemědělských úprav krajiny z období pozdní kolonizace. Louky, pastviny a pole jsou maloplošně členěny mezemi a kamenicemi, většinou porostlými keři a stromy. 

V lidové architektuře zde převládá typ malých horských usedlostí. Nejpozoruhodnějšími staveními jsou rychta č. 12 a stavení č. 4 a 31. Jsou to roubené stavby s lomenicí ukončenou kabřincem. 

Krátká se dále nerozšiřuje, a je považována za rezervaci lidového stavitelství.